Hubertus Spalski 2017

7 października 2017 r. w Spale odbył się Hubertus Spalski pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusza Pieniaka. Zarówno Hubertus …

58d57e86ce978_osize969x565crop0-0182x0-0000x0-9636x1-0000q71h71a7a7

Odnalazł się obraz ze Spały !

Artykuł pochodzi z internetowego wydania Dziennika Łódzkiego. Obraz wywieziony podczas II wojny światowej z pałacyku w Spale, wrócił właśnie do Polski Dzieło polskiego malarza Franciszka Mrażka „Na przypiecku”, które w …