Michał Słoniewski – Polski Ruch Olimpijski 1919-1939

Michał Słoniewski, autor m.in. fundamentalnej monografii przybliżającej przyczyny i okoliczności największego kryzysu ruchu olimpijskiego w drugiej połowie XX w. pt. „Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976–1988”, Warszawa 2016, poświęca najnowszą swoją książkę dziejom polskiego ruchu olimpijskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Jest to wyjątkowa monografia, jakiej historycy sportu nie stworzyli od lat. Nie jest to opis dziejów sportu, do jakich nas do tej pory przyzwyczajono najczęściej z okazji pamiątkowych wydawnictw o wkładzie polskiego sportu w rozwój ruchu olimpijskiego. Jest to historia emancypacji sportu jako pełnoprawnej dziedziny życia społecznego, pasjonującą opowieścią o walce sportowych działaczy o uznanie społecznej roli sportu na ziemiach polskich przełomu XIX i XX i pierwszym 20-leciu XX w. Autor znakomicie radzi sobie z opisem narodzin nowożytnego ruchu sportowego na ziemiach polskich oraz kampanii władz sanacyjnych o zdobycie kontroli społecznej nad ruchem sportowym, jak również oporem tego środowiska przeciwko dominacji państwa w sterowaniu sportem wyczynowym. Wielką wartością pracy są zamieszczone, zapomniane dzisiaj, dziesiątki biografii działaczy polskiego sportu. Byli to wolontariusze, osoby wywodzące się ze środowisk arystokracji, przemysłowców, finansjery, medycyny, prawa, znani politycy i w dużej części zawodowi oficerowie wojska polskiego. Zadziwiające i często tragiczne były ich losy po wybuchu wojny w 1939 r. Książka w twardej oprawie licząca 440 stron. Jej recenzentami są prof. Dr hab. Ryszard Wryk i Dr Jerzy Chełmecki.

zrzut-ekranu-2021-11-24-o-22-26-29

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *