Zmarł gen. prof. Henryk Chmielewski Honorowy Ambasador Spały

Z przykrością zawiadamiamy, że 22 marca 2018 roku, w wieku 83 lat, odszedł gen. prof. zw. nauk medycznych Henryk Chmielewski. Honorowy Ambasador Spały.

Henryk Mikołaj Chmielewsprof-chmilewskiki urodził się 10 września 1934 roku w Myszyńcu. Do szkoły podstawowej i średniej im. Jana Długosza uczęszczał we Włocławku, a Liceum im. Bolesława Chrobrego ukończył w Gnieźnie w 1952 roku. W tym też roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w ramach Fakultetu Wojskowo-Medycznego.

W 1962 roku uzyskał I stopień specjalizacji z medycyny lotniczej, a w 1963 roku – I stopień z neurologii. W październiku 1966 roku uzyskał specjalizację II stopnia z neurologii, a niespełna dwa miesiące później stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy nt. „Zachowanie się esterazy cholinowej i widma elektroforetycznego białek surowicy krwi pod wpływem leczenia wodami radoczynnymi chorych z rwą kulszową”.

Za całokształt dorobku naukowego i rozprawę habilitacyjną nt. „Badania elektromiograficzne odruchu dłoniowo
– bródkowego” Rada Wydziału Lekarskiego WAM nadała Mu w 1974 roku stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie neurologii.

W styczniu 1973 roku powołany został do pełnienia obowiązków kierownika Kliniki Neurologicznej WAM, a od 1974 wyznaczony na to stanowisko.

W latach 1974 – 1977 powołany został na zastępcę kierownika Instytutu Narządów Zmysłów WAM. Od 1977 do 1985 roku był prodziekanem ds. nauki Wydziału Lekarskiego WAM. W roku 1982 za całokształt działalności naukowej Rada Państwa nadała płk doc. dr n. med. Henrykowi Chmielewskiemu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych. W latach 1985 – 1987 został powołany na stanowisko Prorektora ds. Szkolenia i ds. Klinicznych WAM.

W dniu 7 lutego1991 roku objął stanowisko Komendanta – Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1990 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał nominację na stopień profesora zwyczajnego, a w listopadzie 1991 roku został mianowany generałem brygady.

Gen. prof. Henryk Chmielewski wraz z rektorem Uniwersytetu Łódzkiego prof. Michałem Seweryńskim doprowadzili do integracji uczelni łódzkich, organizując wspólne inauguracje roku akademickiego z przejściem po ulicach Łodzi orszaku z Senatami uczelni. Tego typu inicjatywa spotkała się z dużym aplauzem społeczeństwa Łodzi.

Wykształcił kilka pokoleń lekarzy oraz pracowników nauki. Był promotorem wielu zakończonych przewodów doktorskich i opiekunem przewodów habilitacyjnych. Recenzował w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, rozprawach habilitacyjnych, przewodach doktorskich. Prof. H. Chmielewski był autorem kilku rozdziałów książek naukowo-popularnych.

Za całokształt swojej działalności gen. prof. zw. dr hab. med. Henryk Chmielewski był wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2003), Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (1997), Oficerskim Krzyżem OOP (1986), Kawalerskim Krzyżem OOP (1981), Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym i Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Medalem Edukacji Narodowej, Zasłużony Lekarz, Kryształowe Serce – odznaczenie PCK, Złota, Srebrna Odznaka PCK, Order Uśmiechu (1997), nadawany przez dzieci, Order im. Jordana, Odznaczenie Watykańskie „Pro Ecclesia et Pontifice”.

W dniu 6 stycznia 1998 roku gen. prof. Henryk Chmielewski ze względu na wiek przekazał obowiązki Komendanta – Rektora pułkownikowi Janowi Chojnackiemu. W dniu 27 stycznia 1998 roku rozliczył się z wojskiem, przechodząc w stan spoczynku. Po przejściu do „cywila” Rektor Wojskowej Akademii Medycznej zatrudnił prof. zw. dr hab. med. Henryka Chmielewskiego na etacie profesora zwyczajnego z powierzeniem Mu obowiązków kierownika Kliniki. Po powstaniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Rektor UM w Łodzi – prof. dr hab. Andrzej Lewiński powołał Go do pracy jako kierownika Kliniki. Został zatrudniony jako profesor zwyczajny przy Katedrze Neurologii gdzie pracował do końca.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 12.00
w kościele pw. św. Jerzego w Łodzi przy ulicy Jerzego 9.

Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz wojskowy w Łodzi przy ulicy Wojska Polskiego 149.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *