Kim jesteśmy ?

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale , założona w 2004 roku była pierwszą organizacją powstałą na terenie województwa łódzkiego . Powołana została z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców oraz Gminy Inowłódz . Swoją działalność oparła na wielowiekowych tradycjach myśliwskich oraz niezwykłych walorach przyrodniczych okolic Spały i doliny rzeki Pilicy.