Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale
Spała, ul. Nadpiliczna 3
97-215 Inowłódz
telefon: 44 710 05 11
e-mail: biuro@lotspala.pl

Numer NIP 773-23-21-121
Numer KRS 0000213137
Regon 592301208

Numer rachunku
Bank PKO BP 33 1020 3916 0000 0002 0087 3612