cropped-lot_logo_2014_corel_9_2014.jpgLokalna Organizacja Turystyczna w Spale , założona w 2004 roku była pierwszą organizacją powstałą na terenie województwa łódzkiego . Powołana została z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców oraz  Gminy Inowłódz . Swoją działalność oparła na wielowiekowych tradycjach myśliwskich oraz niezwykłych walorach przyrodniczych okolic Spały i doliny rzeki Pilicy.
Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą z 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami, ustawą z 1990 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej z późniejszymi zmianami oraz statutem zatwierdzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nasze stowarzyszenie zrzesza na tej podstawie zarówno osoby prawne jak i fizyczne.