Inowłódz należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, że w 1145 r. istniały w osadzie m.in. karczma, komora celna i kościół. Dla ludności tej osady powstał kościółek Św. Idziego ufundowany przez Władysława Hermana.

Znajduje się on na szczycie góry, u podnóża której płynie Pilica. Okrągła wieża kościoła przylega do frontowej ściany. Pokryta jest czerwonym dachem w kształcie dużego stożka, nad którym góruje duży żelazny krzyż. Prawa miejskie otrzymał Inowłódz w połowie XIV w. W tym okresie, z inicjaty króla Kazimierza Wielkiego wybudowano zamek i otoczono miasto murem obronnym. Ściany zamku o kształcie czworoboku i mur, który otaczał zamek i miasto, budowane były z cegły i kamienia kopalnego, który wydobywano i obrabiano w Inowłodzu. W swojej przeszłości Inowłódz miał duże znaczenie wynikające z usytuowania na granicy jednostek administracyjnych. W połowie XIII wieku lewobrzeżna strona Pilicy była najdalej na północ wysuniętym skrawkiem Ziemi Łęczyckiej. Gród Inowłodzki bronił przejścia przez Pilicę z Małopolski. Na początku XIV wieku Inowłódz wszedł w skład Królestwa Polskiego i pełnił ważną rolę w systemie obronnym kraju. Do połowy XVII w. na zamku rezydowali kasztelanowie inowłodzcy. W 1655 r. stoczył tu zwycięską bitwę ze Szwedami Stefan Czarniecki.

źródło: www.inowlodz.pl

Spała – Inowłódz: ok. 7 km

Kościółek Św. Idziego
Kościółek Św. Idziego
Synagoga
Synagoga
Zamek Kazimierza Wielkiego
Zamek Kazimierza Wielkiego