Honorowi Ambasadorowie Spały

Idea nadawania certyfikatów Honorowych Ambasadorów Spały powstała w 2008 r. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale honoruje tym tytułem osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i promocji naszej miejscowości. Do chwili obecnej wręczono ponad 120 certyfikatów. Wśród nich znajdują się członkowie rodzin historycznie związanych ze Spałą: prof. Hanna Mościcka- Grzesiak, Andrzej Mikucki i prof. Maciej Grabski. Najliczniejsze grono ambasadorów stanowią wybitni sportowcy i trenerzy m.in. Irena Szewińska, Robert Korzeniowski, Ewa Kłobukowska, Elżbieta Duńska Krzesińska, Artur Partyka, Edward Skorek, Kamila Skolimowska (Ɨ), Sławomir Nowak, Andrzej Radiuk, Bogdan Obrocki, Andrzej Lasocki, Krzysztof Kisiel, Henryk Olszewski, Krzysztof Kaliszewski, Czesław Cybulski. Wśród wyłonionych znajdują się również Zbigniew Tomkowski, ksiądz Dariusz Łosiak, Leszek Wysocki. Środowisko naukowe reprezentują m.in. prof. Aleksander Ronikier, Henryk Sozański, Roman Goś, Małgorzata Milecka.  Nie zabrakło również wybitnych dziennikarzy. A wśród nich Henryk Urbaś, Lesław Skinder, Tadeusz Olszański, Maciej Petruczenko, Włodzimierz Szaranowicz, Michał Fajbusiewicz. Wśród artystów są m.in. Emilia Krakowska i Zbigniew Buczkowski.  Instytucjonalnymi Ambasadorami są: Gmina Inowłódz i Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji  w Warszawie.

Honorowi Ambasadorowie Spały uczestniczą w większości uroczystości, które odbywają się w naszej miejscowości. Mają oni również posadzony przez siebie las sosnowy ich imienia przy drodze leśnej do Brzustowa.