Urząd Gminy Inowłódz oraz Lokalna Organizacja Turystyczna zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.spalski_konkurs_foto_plakat
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Gminy Inowłódz, szczególnie ze wskazaniem na Spałę i okolicę, na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych i miejscowości w Gminie Inowłódz.
3. Konkurs ogranicza się do 3-ech kategorii tematycznych:
I. Portret i fotografia Gminy Inowłódz „PN”- zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty przemysłowe, fabryki, architektura inżynieryjna w otoczeniu przyrody
II. Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”- parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne, fauna i flora.
III. Spała – miejsce magiczne „PS”- Spała, zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce zamieszkania w województwie łódzkim. Mogą wziąć w nim udział dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, które nie ukończyły 18-go roku życia, w chwili zakończenia terminu przyjmowania prac do konkursu.

 

Zdjęcia konkursowe należy przesłać lub dostarczyć w wersji cyfrowej na nośniku CD (DVD), w wersji cyfrowej w formacie „jpg”, w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu winny zawierać nazwę z użyciem ośmiu znaków, przy czym pierwszymi dwoma znakami muszą być duże litery symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne dwie cyfry oznaczające wiek Uczestnika (ilość lat skończoną w momencie składania prac konkursowych) i pseudonim autora składający się z sześciu znaków stanowiących dowolną kombinację liter i cyfr.

 

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Uczestnik winien posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2017 roku i trwa do 30 września 2017 r. włącznie. Okres ten obejmuje czas w jakim powinny być dostarczone prace konkursowe.  Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 01 – 07.10.2017 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 07- 09.10.2017 r. w sali katechetycznej przy Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale, gdzie w ramach wystawy zostanie wyłoniony zwycięzca publiczności. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w trakcie uroczystości Hubertusa Spalskiego w dniu 07.10.2017.

Regulamin II Konkursu Fotograficznego