Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza

W dniu 15.02.2017 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Istotą projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o dł. około 7 km nad lewym brzegiem rzeki Pilicy na odcinku Spała-Inowłódz. Zrealizowana trasa zostanie odpowiednio oznakowana. Przewiduje się również budowę dwóch wiat postojowych i widokowych wraz ze stołami i ławkami, stojakami na rowery, koszami i mapami turystycznymi.
Głównym celem projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz, która przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego a przez to do rozwoju gospodarki turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów naturalnych (Dolina rzeki Pilicy) i kulturowych (zabytki, itp.).
Planowane produkty/rezultaty projektu:
– Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej – 3 szt.
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.
Wartość projektu: 2 463 243,24 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 669 091,26 zł

16730389_863681070438618_8314418621722430535_n

źródło- www.inowlodz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *