Spotkanie władz gminy z członkami LOT w Spale

W Spale odbyło się spotkanie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej z władzami Gminy Inowłódz.
Poruszono wiele spraw istotnych dla infrastruktury Spały.

Zapraszamy do zapoznania sie z protokołem ze spotkania.

Protokół z zebrania członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale
z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy Inowłódz

Spała dnia 18.10.2017r.

Zebranie rozpoczął Prezes LOT w Spale – Pan Michał Słoniewski, witając przybyłych członków LOT , Wójta Gminy Pana Bogdana Kąckiego i Przewodniczącego Rady Pana Wacława Chachułę.

Pan Michał Słoniewski poinformował że celem zebrania jest omówienie wniosków z Walnego zebrania LOT w Spale oraz spotkania Pana Wójta z mieszkańcami Spały i Radą Sołecką i stanu ich realizacji.

Jako pierwszy został podjęty temat gazyfikacji Spały. Wobec wielu problemów w tym temacie ustalono potrzebę wspólnego wyjazdu delegacji ( Urząd Gminy + LOT ) do Łodzi.
Pan Wójt podjął się rozmowy ze Spółką Gazową w sprawie ustalenia terminu.

Następnie podjęto temat spowolnienia ruchu na ul. Mościckiego w Spale. Pan Wójt B. Kącki poinformował, że Gmina podjęła w tej sprawie odpowiednie działania. Najbardziej pożądanym rozwiązaniem będzie strefowe ograniczenie prędkości.

Pan M. Słoniewski poruszył temat oznakowania turystycznego w Gminie Inowłódz. Spała mimo wielu starań nie została oznakowana ( COS/Bunkier w Konewce/posąg żubra/Kaplica Prezydencka ). Oznakowanie jest bezpłatne ale potrzebny jest ponowny wniosek do UM.
LOT wystąpi z odpowiednim pismem do Gminy Inowłódz.

Następnie został poruszony temat zbiórki społecznej na „Ławeczkę Mościckiego”

Pan M. Słoniewski wyjaśnił, że wybrany został projekt Pana Roberta Sobocińskiego, miejsce gdzie ma stanąć ławeczka również jest już ustalone a pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Zebrani odnieśli się do kwestii zbiórki funduszy. Pan Wójt B. Kącki podkreślił, że  Gmina nie może zbierać pieniędzy ( nie pozwalają na to przepisy prawa)

Pan M.Słoniewski  wyjaśnił, że LOT nie chciałby prowadzić zbiórki aby uniknąć niedopowiedzianych sytuacji . Padła propozycja aby wpłaty kierować bezpośrednio do wykonawcy jednak Pan Wendrowski – Dyrektor COS w Spale zauważył, że taki rozwiązanie może wzbudzić wątpliwości Urzędu Skarbowego i podjął się skonsultowania tej sprawy
z prawnikiem.

Pan W. Chachuła zadał pytanie o to kto podpisze umowę z wykonawcą i wyraził opinię, że to właśnie zamawiający powinien finalizować sprawę a więc również płacić. Jego zdaniem sprawa jest klarowna i LOT nie ma się czego obawiać a wręcz jest do tego organizacją lokalną jak najbardziej upoważnioną. Pan M. Słoniewski odpowiedział, że zarząd LOT pochyli się nad tą sprawą tym bardziej, że sprawa jest pilna gdyż są już chętni darczyńcy i należy to wykorzystać.

Kolejnym omawianym wnioskiem z walnego zebrania LOT w Spale była lokalna opłata turystyczna. Pan Słoniewski ponowił prośbę do Wójta Pana B. Kąckiego o informację ile pieniędzy wpłynęło do Gminy z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat . Ważne i sensowne aby opłatę tę przeznaczyć na promocję i rozwój turystyki i wówczas przedsiębiorcy i hotele będą skrupulatniej pobierać opłaty bo będą wiedzieli, że pieniądze te będą przeznaczone na rozwój miejscowości/gminy i będą procentować (zadbana okolica, reklama)

W dalszej części zebrania Pan M. Słoniewski nawiązał do wspólnego wniosku LOT i mieszkańców Spały ( wrześniowe zebranie wiejskie) o potrzebie stworzenia wystawy o historii Spały i atrakcjach turystycznych gminy. Decyzją mieszkańców część środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok ma zostać przeznaczona na ten cel, jednak są one niewystarczające. W toku interesującej dyskusji padła propozycja i jednocześnie prośba do Pana Wójta o to aby Gmina wsparła finansowo ten pomysł. Punktem wyjściowym może być zbliżające się 100-lecie odzyskania niepodległości.

Pan M. Słoniewski poruszył kolejny temat – stan posągu żubra. Zaproponował aby Gmina wystąpiła o objęcie posągu patronatem Banku PKO S.A. Do tematu odniósł się Pan Wójt informując zebranych, że odbył już istotne rozmowy dotyczące pomysłu zamiany gruntu na którym stoi żubr. Pozwoliłoby zadbać o teren i sam posąg co jest w tej chwili utrudnione gdyż znajduje się on na terenie należącym do FWP. Sprawa jest w toku.

Pan Wójt B.Kącki poinformował zebranych, że Gmina jest w trakcie opracowania dwóch wniosków o dofinansowanie z MIN. Środowiska dotyczące rewitalizacji terenów przy Turbinie i Parku Prezydentów II RP i istnieje duża szansa na uzyskanie odpowiednich funduszy na te cele.

Pan Prezes LOT M. Słoniewski odczytał pozostałe wnioski z walnego zebrania LOT w Spale a Pan Wójt B.Kącki  w kilku słowach odniósł się do nich

– Ścieżka rowerowa Spała- Inowłódz jest w trakcie budowy. Do końca roku wykonan zostanie odcinek do Teofilowa i odnoga do groty Św. Hubarta. Stanął też już „Grzybek” na polanie obok groty.

– Gminna strona WWW jest w trakcie przebudowy a Gmina zdaje sobie sprawę z istotnej roli Internetu w promocji Gminy

– Złożony został wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenów nad Pilicą koło mostu w Spale ( Partnerstwo gmin)

– remont ulicy Hubala został odłożony do początku 2018 roku z powodów kłopotów z pozyskaniem wykonawcy

– świetlica w Spale wraz z Izbą pamięci powstanie ale ze względu na ogromne środki jakie pochłonie budowa potrzeba na to czasu. Są już gotowe plany budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *